Vv chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng

Đăng vào 01/02/2023

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 19/CĐYT
Ngày BH 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Người ký Phạm Thanh Bình
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản