Tổ chức hoạt động tháng công nhân năm 2023

Đăng vào 16/01/2023

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 05/CĐYT
Ngày BH 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Người ký Đ/c Phạm Thanh BÌnh -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản