Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mứ độ 4

Đăng vào 02/12/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 347/CĐYT
Ngày BH 01/12/2022
Ngày hiệu lực 01/12/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản