Phân công nhiệm vụ Thường trưc Ban Thường vụ CĐYTVN

Đăng vào 08/11/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu QĐ 515/CĐYT
Ngày BH 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh BÌnh -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản