Tham gia viết bài cho cuộc thi "Vòng tay CĐ"

Đăng vào 26/09/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 263/CĐYT
Ngày BH 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản