Triển khai KL 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của TLĐLĐVN về việc tiếp tục thực hiện NQ 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ

Đăng vào 26/09/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 60/CĐYT
Ngày BH 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản