Tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở

Đăng vào 12/09/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 18/UBKT-CĐYT
Ngày BH 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản