Một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội, danh mục hồ sợ văn bản duyệt Đại hội CĐCS

Đăng vào 12/09/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu HD 17/CĐYT
Ngày BH 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản