về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Đăng vào 06/01/2007

Chi tiết:

Số / ký hiệu 28/2006/QĐ-BYT
Ngày BH 29/09/2006
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Người ký Trần Thị Chung Chiến
CQ ban hành
Loại Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản