V/v Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại CĐCS BV Nhiệt đới TƯ

Đăng vào 19/05/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 278/CĐYT
Ngày BH 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản