về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Đăng vào 06/01/2007

Chi tiết:

Số / ký hiệu 27/2006/QĐ-BYT
Ngày BH 21/09/2006
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Người ký Trịnh Quân Huấn
CQ ban hành
Loại Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản