Triển khai chỉ thị 03/TƯ của Ban bí thư về tăng cường về sự lãnh đạo của Đảng của Đảng đối với cuộc vận động Người VN uu tiên dùng hàng VN trong tình hình mới

Đăng vào 01/11/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu KH 144/TLĐ
Ngày BH 26/10/2021
Ngày hiệu lực 26/10/2021
Người ký Đ/c Ngọ Duy Hiểu -PCT
CQ ban hành Tổng Liên đoàn LĐVN
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản