Chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên , NLĐ đang thực hiện 3 tại chỗ

Đăng vào 01/10/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu QĐ 420/CĐYT
Ngày BH 28/10/2021
Ngày hiệu lực 28/10/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh BÌnh -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản