Công tác quý 3, nhiệm vụ trong tâm quý 4 năm 2021

Đăng vào 24/09/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu BC 52/CĐYT
Ngày BH 24/09/2021
Ngày hiệu lực 24/09/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh Thủy -PCT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản