V/v Đề nghị tặng bằng LĐST của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đăng vào 13/04/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu HD 07/CĐYT
Ngày BH 12/04/2021
Ngày hiệu lực 12/04/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -Chủ tịch
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản