Hộii nghị triển khai kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng chống dịch covid tại noi làm việc ( Mòi các CĐCS trực thuộc CĐYTVN các đơn vị tại Hà Nội)

Đăng vào 09/04/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM 27/CĐYT
Ngày BH 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản