Thư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các đồng nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành Y tế

Đăng vào 05/03/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu Thư cảm ơn
Ngày BH 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản