Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 2 năm 2021

Đăng vào 24/02/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu BC 11/CĐYT
Ngày BH 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh Thủy - PCT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản