Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 141/CĐYT 11/05/2021 Cung cấp thông tin về nhu cầu thiết bị và nhu yếu phẩm cho CBYT trong đợt phòng chống dịch covid 19 lần thứ 4
2 CV 09/CĐYT 11/05/2021 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát UBKT 6 tháng đầu năm 2021
3 CV 137/CĐYT 10/05/2021 Xác định thông tin đoàn viên công đoàn tham gia trực tuyến " tìm hiểu về ATVSLĐ phòng chống dịch covid 19 tại nơi làm việc"
4 CV 128/CĐYT 07/05/2021 Gửi tác phẩm dự thi cuộc thi ảnh Nét đẹp CĐ NLĐ ngành y tế trên Facebook lần thứ 3
5 CV 129/CĐYT 07/05/2021 Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử QH và Hội đồng nhân dân các cấp
6 QĐ 116/CĐYT 07/05/2021 Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ gặp khó khăn do bị cách ly bơi dịch covid tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ
7 CV 125/CĐYT 05/05/2021 Tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19 trong tình hình mới
8 KH 23/CĐYT 05/05/2021 Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí CĐYTVN năm 2021
9 Cv 123CĐYT 04/05/2021 Hỗ trợ tài chính cho nhân viên y tế nhiễm covid 19 đợ dịch từ ngày 27/4 đến 30/6/2021
10 QĐ 111 CĐYT 29/04/2021 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ tại 04 CĐCS khối tâm thần có hoàn cảnh khó khăn dịp tháng công nhân năm 2021
11 CV 120/CĐYT 29/04/2021 V/v Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn ngành y tế
12 CV 119/CĐYT 28/04/2021 V/v Biểu dương khen thưởng tháng công nhân lao động giỏi ngành y tế năm 2021
13 QĐ 107/CĐYT 27/04/2021 V/v Phân công Thường trực Ban Thường vụ CĐYTVN
14 TB 21/CĐYT 23/04/2021 Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký
15 112/CĐYT 22/04/2021 Đề nghị hỗ trợ khẩu trang y tế chuyên dụng cho cán bộ y tế Campuchia