Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
121 CV 151/CĐYT 06/06/2022 V/v Sử dụng phần mềm văn bản điện tử để gửi nhận văn bản qua hệ thống Voffice
122 HD 14/CĐYT 03/06/2022 Ban hành nội quy tiếp cán bộ đoàn viên CĐ và NLĐ tại CĐCS
123 CV 149/CĐYT 02/06/2022 V/v Thực hiện Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 và KL số 04KL-BCH ngày 20/01/ 2022 của BCH Tổng LĐ
124 CV 145/CĐYT, BC 22/CĐYT 31/05/2022 Tổng hợp kiến nghị của CCVCLĐ ngành y tế đối với Đảng, Nhà nước (kèm theo BC 22)
125 GM 39/CĐYT 31/05/2022 V/v Tham dự lớp tập huấn công tác quản lý tài chính , tài sản và công tác văn phòng (Các đơn vị phía bắc có DS kèm theo)
126 CV 144/CĐYT 30/05/2022 Báo cáo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
127 CV 140/CĐYT 27/05/2022 Tuyên truyền vận động ĐVNLĐ theo dõi, cổ vũ chương trình " Giờ thứ 9+"
128 QĐ 286/CĐYT 24/05/2022 Tặng bằng khen của BCH-CĐYT nâng cao kiến thức về ATVDLĐ phòng chống Covid
129 HD 13/CĐYT 24/05/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng, 6 tháng hành động vì môi trường năm 2022 trong các cấp công đoàn
130 CV 130/CĐYT 23/05/2022 Xin ý kiến Dự thảo sửa đổi về quy định chế độ phụ cấp cán bộ CĐ
131 QĐ 285/CĐYT 23/05/2022 Thành lập tổ hỗ trợ CĐCS thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên (Thay thế QĐ 131 đã nhắn tin cho đơn vị)
132 GM 35/CĐYT 23/05/2022 Dự Hội nghị chế độ chính sách cho CBYT; Biểu dương công chức, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế
133 QĐ 284/CĐYT 23/05/2022 Công nhận và trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân tại cuộc thi trực tuyến "Nâng cao kiến thức ATVSLĐ trong phòng chống covid tại nơi làm việc " năm 2022
134 BC 21/CĐYT 23/05/2022 Hoạt động CĐ tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
135 CV 131/CĐYT 23/05/2022 Triển khai thực hiện các quy định về tài chính công đoàn