Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
76 CV 221/CĐYT 10/08/2022 V/v Thực hiện triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam Ưu tiền dùng hàng VN" năm 2022
77 CV 223/CĐYT 10/08/2022 Triển khai chương trình phúc lợi ĐVCĐ ngành Y tế
78 CV 222/CĐYT 10/08/2022 Thục hiện chế độ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ
79 KH 53/CĐYT 10/08/2022 Kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ, UBKT - CĐYTVN năm 2022
80 QĐ 357/CĐYT 02/08/2022 V/v phân công nhiệm vụ thường trực Ban Thường vụ CĐYTVN
81 HD 16/CDYT 29/07/2022 Một số nội dung công tác nhân sự Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội XIV CĐYTVN nhiệm kỳ 2023-2028
82 QĐ 353/CĐYT 29/07/2022 V/v Sửa đổi bổ sung Quy chế khen thưởng của CDYTVN kem theo QD số 140/QĐ- CĐYT ngày 02/6/2020 của BTV-CĐYTVN
83 KH 49/CĐYT 29/07/2022 Tổ chức tập huấn công tác Đại hội CĐCS trực thuộc CĐYTVN nhiệm kỳ 2023-2028
84 TB 39/CĐYT 27/07/2022 Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký của đ.c Phó Chủ tịch CĐYTVN
85 TB 41/CĐYT 27/07/2022 Thông báo v/v tuyển dụng công chức năm 2022
86 TB 13/UBKT-CĐYT 26/07/2022 Kết quả kỳ hợp lần thứ X UBKT-CĐYTVN
87 KH 47/CĐYT 26/07/2022 Tổ chức hoạt động thể thao kỷ niệm 65 năm , ngày thành lập CĐYTVN (23/12/1957 -23/12/2022)
88 CV 201/CĐYT 25/07/2022 Bổ sung sản phẩm phúc lợi đoàn viên CĐ ngành Y tế
89 CV 202/CĐYT 25/07/2022 Rà soát chế độ chính sách tham gia phòng chống dịch Covid 19
90 CV 203/CĐYT 25/07/2022 V/v Tạm hoãn lớp tập huấn hướng dẫn công tác đại hội CĐCS