Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
76 CV 375/CĐYT 23/12/2022 Dừng triển khai các sản phẩm của công ty cổ phần Sữa Hà Lan
77 CV 376/CĐYT 23/12/2022 Thanh toán nhuận bút Website đối với cộng tác viên quý III/2022
78 GM 97/CĐYT 21/12/2022 Dự Hội nghị tổng kết công tác CĐ năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (CĐCS trực thuộc)
79 GM 97/CĐYT 21/12/2022 Dự Hội nghị tổng kết công tác CĐ năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Lãnh đạo các đơn vị)
80 GM 97/CĐYT 21/12/2022 Dự Hội nghị tổng kết công tác CĐ năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (CĐYT các tỉnh TP)
81 QĐ 579/CĐYT 15/12/2022 V/v Tặng Bằng khen của BCH-CĐYTVN cho 35 tập thể nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập CĐYTVN
82 ĐA 02/CĐYT 15/12/2022 Thí điểm sắp xếp CĐ ngành tập trung, xuyên suốt, hiệu quả
83 HD 23/CĐYT 15/12/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dwungj đời sống văn hóa giai đoạn 2023-2026
84 QD 577/CĐYT 14/12/2022 V/v Tặng Bằng khen của BCH -CĐYTVN 65 cá nhân là cán bộ CĐCS xuất sắc tiêu biểu nhan dịp kỷ niệm 65 năm
85 QĐ 576/CĐYT 14/12/2022 V/v Tặng Bằng khen của BCH-CĐYTVN cho 21 cá nhân là cán bộ CĐ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập CĐYTVN
86 91/GM-CĐYTVN 09/12/2022 Vv Dự Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu và Công đoàn ngành Y tế tỉnh, thành phố nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam (23/12/1957-23/12/2022) (Công đoàn cơ sở)
87 92/GM-CĐYTVN 09/12/2022 Về việc Dự Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu và Công đoàn ngành Y tế tỉnh, thành phố nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam (23/12/1957-23/12/2022) (CĐ ngành Y tế tỉnh, thành phố)
88 CV 353/CĐYT 07/12/2022 V/v Tham dự Đại hội điểm
89 QĐ 563/CĐYT 06/12/2022 Phân bổ đại bieur dự đại hội XIV CĐYTVN nhiệm kỳ 2023 -2028
90 90/GM-CĐYT 06/12/2022 Về việc Tham dự Hội thao Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập CĐYTVN (Đại diện lãnh đạo các đơn vị)