Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
16 QĐ 526/CĐYT 09/11/2022 V/v Công nhận con CCVCLĐ ngành y tế có thành tích cao trong học tập rèn luyện năm học 2021-2022 (Có Danh sách kèm theo)
17 QĐ 527/CĐYT 09/11/2022 V/v Công nhận gia đình CCVCLĐ tiêu biểu ngành Y tế giai đoạn 2020-2022
18 CV 319/CĐYT 07/11/2022 V/v Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2022
19 CV 318/CĐYT 04/11/2022 Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn ngành Y tế
20 CV 317/CĐYT 04/11/2022 Triển khai HD 28/TLD về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử tại Địa hội CĐCS
21 CV 314/CĐYT 03/11/2022 Triển khai thỏa thuận hợp tác với FE Cdedit và HD Saison
22 CV 312/CĐYT 03/11/2022 Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và ủng hộ quỹ "Vì người nghèo " năm 2022
23 CV 314/CĐYT 03/11/2022 Triển khai thỏa thuận hợp tác với FE cderit và HD Saison
24 HD 20/CĐYT 02/11/2022 Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIV CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023
25 QĐ 515/CĐYT 01/11/2022 Phân công nhiệm vụ Thường trưc Ban Thường vụ CĐYTVN
26 CV 300/CĐYT 31/10/2022 Vv gửi định hướng một số nội dung dự kiến trình Đại hội XIV CĐYTVN và đề cương báo cáo Đại hội CĐCS
27 KH 66/CĐYT 31/10/2022 Tổ chức chăm lo đoàn viên, NLĐ nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023
28 KH 66/CĐYT 31/10/2022 Tổ chức chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023
29 KH 66/CĐYT 31/10/2022 Tổ chức chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Quỹ Mão năm 2023
30 CV 305a/CĐYT 31/10/2022 Hưởng ứng cuộc thi cung tay vì ATGT năm 2022