Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1771 4593/QĐ- BYT 23/11/2009 Thành lập Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2009
1772 1848/TLĐ 02/11/2009 hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện
1773 393/CĐYT 02/11/2009 Hướng dẫn bình chọn cá nhân Phụ nữ tiêu biểu
1774 02/CT-TLĐ 26/10/2009 tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức Công đoàn
1775 826/HD - TLD 01/06/2009 HD 826/HD - TLĐ về Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn
1776 533/CTr- CĐYT 19/12/2008 Chương trình công tác toàn khóa
1777 1693/QĐ-TLĐ 31/12/2007 Quyết định ban hành Quy định về quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn
1778 01/KH-TLĐ 02/01/2007 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Tiến tới Đại hội X công đoàn Việt Nam
1779 11/2006/QĐ-BLĐTBXH 12/12/2006 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật
1780 09/2006/QĐ-BLĐTBXH 05/12/2006 ban hành Quyết định này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước về lao động, thương binh và xã hội
1781 07/2006/TT-BNV 01/12/2006 hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
1782 18/2006/TT-BLĐTBXH 28/11/2006 hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội
1783 1864/TLĐ 08/11/2006 thực hiện chính sách đối với cán bộ, công nhân viên
1784 1861/HD-TLĐ 08/11/2006 tuyên truyền quá trình Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
1785 1684/QĐ-TLĐ 07/11/2006 ban hành Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn