Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1681 02/CT-TLĐ 26/10/2009 tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức Công đoàn
1682 826/HD - TLD 01/06/2009 HD 826/HD - TLĐ về Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn
1683 533/CTr- CĐYT 19/12/2008 Chương trình công tác toàn khóa
1684 1693/QĐ-TLĐ 31/12/2007 Quyết định ban hành Quy định về quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn
1685 01/KH-TLĐ 02/01/2007 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Tiến tới Đại hội X công đoàn Việt Nam
1686 11/2006/QĐ-BLĐTBXH 12/12/2006 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật
1687 09/2006/QĐ-BLĐTBXH 05/12/2006 ban hành Quyết định này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước về lao động, thương binh và xã hội
1688 07/2006/TT-BNV 01/12/2006 hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
1689 18/2006/TT-BLĐTBXH 28/11/2006 hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội
1690 1864/TLĐ 08/11/2006 thực hiện chính sách đối với cán bộ, công nhân viên
1691 1861/HD-TLĐ 08/11/2006 tuyên truyền quá trình Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
1692 1684/QĐ-TLĐ 07/11/2006 ban hành Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn
1693 1671/QĐ-TLĐ 06/11/2006 Ban hành quy chế về việc thành lập tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn”
1694 101/2006/TT-BTC 31/10/2006 hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1695 11/2006/TTLT-BYT- BTC 30/10/2006 hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm