Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 19/CĐYT 31/01/2023 Vv chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng
2 59/QĐ-CĐYT 31/01/2023 Vv Hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho Khối thi đua số 6 năm học 2022-2023
3 61/QĐ-CĐYT 31/01/2023 Vv giải thể CĐCS Viện Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên
4 CV 17/CĐYT 30/01/2023 Vv triển khai QĐ 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 thực hiện các chính sách hỗ trợ ĐVCĐ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt HĐLĐ DN bị cắt giảm, giảm đơn hàng
5 QĐ 56/CĐYT 19/01/2023 Chăm lo tết đoàn viên và NLĐ nhân dịp tết Nguyên đán Quý mão 2023
6 06/KH-CĐYT 18/01/2023 Kế hoạch Tổ chức xét chọn "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh" lần thứ IV, năm 2023
7 01/HD-CĐYT 18/01/2023 Hướng dẫn ĐK công nhận công trình, SP, phần việc và gắn biển công trình chào mừng ĐH XIV CĐYTVN và ĐH XIII CĐVN
8 QĐ 45/CĐYT 16/01/2023 V/v Chăm lo đoàn viên và NLĐ nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023
9 CV 14/CĐYT 16/01/2023 Triển khai quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức CĐ
10 KH 05/CĐYT 12/01/2023 Tổ chức hoạt động tháng công nhân năm 2023
11 KH 04/CĐYT 12/01/2023 Thực hiện Chương trình "đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các DN đến năm 2023" CĐYTVN
12 KH 02/CĐYT 11/01/2023 Chăm lo tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 "Tết Sum vầy -Xuân gắn kết"
13 CV 11/CĐYT 11/01/2023 Tham gia cuộc thi Video clip " Tết Sum vầy -Xuân gắn kết"
14 CV 09/CĐYT 10/01/2023 Vv triển khai hướng dẫn về chế độ chi phụ cấp cán bộ CĐCS
15 CV 08/CĐYT 10/01/2023 Vv tổ chức Đại hội CĐCS