Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 248/CĐỶT 27/07/2021 V/v Báo cáo kết quả triển khai mua BHAT cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch covid-19 ( gửi CĐCS trực thuộc, CĐYT các tỉnh có DS kèm theo)
2 CV 244/CĐYT 22/07/2021 V/v Quan tâm chính sách cho cán bộ tăng cường chống dịch COVID - 19 tại các tỉnh phía Nam
3 GM 59/CĐYT 21/07/2021 Tham dự Hội nghị học tập quán triệt một số chủ trương, chính sách mới của Đảng Chính phủ về công nhân, Công đoàn tao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp CĐ và NLĐ ngành y té" Lần thứ 3 năm 2021
4 TB 39/CĐYT 21/07/2021 Kết quả cuộc thi ảnh nét đẹp CĐ, NLĐ ngành Y tế trên mạng xã hội Facebook lần 3 năm 2021
5 QĐ 205/CĐYT 21/07/2021 Công nhận khen thưởng các cá nhân đạt giải cuộc thi Nét đẹp CĐ trên mạng xã hội Facebook lần 3 năm 2021
6 QĐ 201/CĐYT 19/07/2021 Hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên Phân viện pháp Y TT Bắc MT bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19
7 QĐ 202/CĐYT 19/07/2021 Hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên CĐ, NLĐ Cty CP DP TƯ 25 bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19
8 QĐ 203/CĐYT 19/07/2021 Sử dụng nguồn hỗ trợ các nhà Hảo tâm để khen thưởng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch có thành tích xuất sắc đột xuất
9 QĐ 204/CĐYT 19/07/2021 Hỗ trợ gia đình DS Bùi Thị Loan khoa dược BV Chợ rẫy
10 QĐ 198/CĐYT 15/07/2021 Hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo và đoàn viên đã mất tại BV TƯ Huế
11 QĐ 197/CĐYT 15/07/2021 Hỗ trợ 19 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị chấm dứt hợp đồng tại BVTTTU 2
12 QĐ 199/CĐYT 15/07/2021 V/v Giao dự toán triển khai mua thẻ BHAT cho ĐVCĐ ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch
13 KH 37/CĐYT 15/07/2021 Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và chiến luocj dân số VN đến năm 2030 trong công nhân viên chức Lao động
14 KH 36/CĐYT 14/07/2021 Tổ chức truyền thông một số chủ trương chính sách của Đảng Chính phủ về công nhân công đoàn và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929 -28/7/2021)
15 BC 40/CĐYT 13/07/2021 Thực hiện việc hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid -19