Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
76 CV 387/TLĐ 14/11/2019 Mẫu báo cáo thành tích và danh sách giới thiệu "Cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu DN ngoài khu vực Nhà nước
77 Ctr 1734/TLĐ 14/11/2019 Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và Người Lao động giai đoạn 2019 - 2023
78 HD 1723/TLĐ 12/11/2019 Hoạt động Cụm, khối thi đua các LĐLĐ tỉnh, thành phố CĐ ngành TƯ Công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
79 QĐ 1689/TLĐ 12/11/2019 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
80 ĐA 1712/TLĐ 11/11/2019 Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
81 KH 89/ TLĐ 11/11/2019 Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua trong công nhân, viên chức lao động tiến tói đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ sự kiện lới của Đảng và đất nước trong năm 2020
82 CV 1705/TLĐ 11/11/2019 Về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ dịp tết Nguyên đán
83 CV 1700/TLĐ 08/11/2019 V/v Trưng cầu ý kiến về việc làm tiền lương, khó khăn, kiến nghị của CNVCLĐ, CBCĐ
84 KH 84/TLĐ 30/10/2019 Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Canh tý 2020
85 CV 373/TLĐ 30/10/2019 V/v Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019
86 CV 1639/TLĐ 28/10/2019 V/v Hướng dẫn cách tính một số chỉ tiêu thực hiện năm 2019
87 CV 354/TLĐ 24/10/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm
88 HD 1589/TLĐ 16/10/2019 Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT LĐLĐ tỉnh TP, CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN
89 Chương trình 1563/TLĐ 09/10/2019 Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài klhu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
90 HD 1560/TLĐ 08/10/2019 V/v Thực hiện việc tham gia kiểm tra giám sát của CĐ về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền lợi ích