Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
76 QĐ 643/TLĐ 22/05/2020 V/v Chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covig -19
77 TB 287 TLĐ 14/05/2020 Thời gian địa điểm tổ chức trưng bày chuyên đề " Chủ tịch Hồ Chí Minh với gia cấp công nhân và tổ chức CĐVN"
78 CV 387/TLĐ 24/04/2020 V/v Tiếp tục tham gia phòng chống dịch Covid -19 và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ
79 CV 386/TLĐ 24/04/2020 V/v Hướng dẫn bổ sung các hoạt động tháng công nhân năm 2020
80 KH 20/TLĐ 07/04/2020 Truyền thông Công đoàn Việt Nam
81 1218 TLĐ - BLĐTBXH 07/04/2020 Kế hoạch tổ chức tháng hành đông ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020
82 447/QĐ - Ttg 01/04/2020 Quyết định về việc công bố dịch COVID - 19
83 CV 296/TLĐ 31/03/2020 V/v Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg Của Thủ tướng Chính phủ
84 BC 17/TLĐ 31/03/2020 Báo cáo quý I năm 2020
85 CV 307/TLĐ 31/03/2020 V/v Tăng cường phát hiện khen thưởng đột xuất phòng chống dịch covid 19
86 QĐ 480/TLĐ 26/03/2020 V/v Thành lập Tổ công tác nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến việc làm đời sống CBNVLĐ và tổ chức Công đoàn , đề xuất chính sách giải pháp hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan
87 CV 243/TLĐ 18/03/2020 V/v Thông báo ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách, Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trực thuộc TLĐ năm 2020
88 CV 164/BTG-TLĐ 18/03/2020 Vv/ Tích cực hưởng ứng cuộc thi " Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứu III
89 CV 165/TLĐ 18/03/2020 V/v Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
90 CV 268/ĐĐ-TLĐ 17/03/2020 V/v Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2020