Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
31 KH 125/TLĐ 12/08/2021 Tổ chức cuộc thi video clip về phòng chống dịch covid -19
32 KH 126/TLĐ 12/08/2021 Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống dịch covid-19
33 QĐ 3022/TLĐ 09/08/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 2602/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 ve chi ho tro khan cap cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 bùng phát lần thứ 4
34 BC 174/TLĐ 06/08/2021 Sơ kết giữa nhiệm kỳ thwucj hiện NQ đại hội XII CĐVN
35 CV 2422/TLĐ 31/07/2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch covid 19 trong các cấp công đoàn
36 Ctr 01/TLĐ 20/07/2021 Chương trình hành động thwucj hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
37 Ctr 02/TLĐ 20/07/2021 Chương trình thực hiện NQ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và NQ số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN
38 CV 575/TLĐ 19/07/2021 V/v Nghiên cứu thực hiện các văn bản pháp luật mới
39 CV 2315/TLĐ 14/07/2021 Triển khai NQ số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch covid-19
40 HD 28/TLĐ 24/06/2021 Quy tình giới thiệu nhân sự và bầu cử BCH chức danh Chủ tịch CĐCS tại Đại hội
41 CV 240 TLĐ 21/06/2021 Tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá
42 QĐ 2606/TLĐ 19/05/2021 Chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên , NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 trong đợt bùng phát dịch lần 4
43 HD 21/TLĐ 07/04/2021 Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS"
44 CV 1793/TLĐ 06/04/2021 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 -01/5/2021)
45 BC 132 TLĐ 31/03/2021 Tình hình công nhân viên chức lao động và một số kết quả hoạt động CĐ quý I năm 2021