Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 575/TLĐ 19/07/2021 V/v Nghiên cứu thực hiện các văn bản pháp luật mới
2 CV 2315/TLĐ 14/07/2021 Triển khai NQ số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch covid-19
3 HD 28/TLĐ 24/06/2021 Quy tình giới thiệu nhân sự và bầu cử BCH chức danh Chủ tịch CĐCS tại Đại hội
4 CV 240 TLĐ 21/06/2021 Tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá
5 QĐ 2606/TLĐ 19/05/2021 Chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên , NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 trong đợt bùng phát dịch lần 4
6 HD 21/TLĐ 07/04/2021 Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS"
7 CV 1793/TLĐ 06/04/2021 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 -01/5/2021)
8 BC 132 TLĐ 31/03/2021 Tình hình công nhân viên chức lao động và một số kết quả hoạt động CĐ quý I năm 2021
9 HD 20/TLĐ 20/03/2021 Hướng dẫn công tác BÌnh đẳng giới , dân số gia đình, trẻ em năm 2021
10 HD 19 TLĐ 15/03/2021 Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2021
11 1653/TLĐ 25/02/2021 Hướng dẫn tổ chức chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó phát triển
12 CV 1612/TLĐ 03/02/2021 V/v Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid 19 và chăm lo tết đoàn viên, NLĐ
13 BC 112/BC-TLĐ 08/01/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH -TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của ĐCT-TLĐ về tiếp tục đẩy manh phong trào thi đua GVN-ĐVN trong nữ CNVCLĐ (2010-2020)
14 QĐ 2288/TTg 31/12/2020 V/v Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam
15 QĐ 1764/TLĐ 28/12/2020 Sửa đổi bổ sung một số quy đình về tài chính Công đoàn