Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 QĐ 3226/TLĐ 30/09/2021 Ban hành chế độ phụ cấp CBCĐ
2 KH 25/DD-TLĐ 15/09/2021 Thực hiện NQ 26 -NQ/TƯ về xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống tổ chức CĐ
3 QĐ 3169/TLĐ 07/09/2021 Ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ Lãnh đạo quản lý CĐ các cấp
4 CV 2588/TLĐ 06/09/2021 V/v Chuyển đổi hình thức ký hợp đồng lao động theo nghị định 161/2018 NĐ-CP
5 KH 130/ TLĐ 01/09/2021 Tổ chức phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm đại dịch covid
6 CV 2583/TLĐ 01/09/2021 Triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc "'Tìm hiểu luật Cảnh sát biển Việt Nam"
7 CV 2574/TLĐ 01/09/2021 Triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc ' Giai điệu nơi tuyến đầu vfa cuộc thi video clip "Thời khắc khó quên"
8 HD 31/TLĐ 31/08/2021 Triển khai thực hiện QĐ 3040/QĐ-TLĐ về hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng đội ngủ y tế tuyến đầu phòng chống dich
9 CV 2571/TLĐ 31/08/2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiếm máu tình nguyện
10 HD 30/TLĐ 19/08/2021 Quyết toán khoản chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid theo các QĐ của TLĐ
11 CV 2521/TLĐ 19/08/2021 Hỗ trợ các LĐLĐ tỉnh TP bị ảnh hưởng dịch covid -19
12 BC 177/TLĐ 12/08/2021 Tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 05/ĐCT-TLĐ về công tác thông tin báo cáo trong hệ thống tổ chức CĐ
13 KH 125/TLĐ 12/08/2021 Tổ chức cuộc thi video clip về phòng chống dịch covid -19
14 KH 126/TLĐ 12/08/2021 Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống dịch covid-19
15 QĐ 3022/TLĐ 09/08/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 2602/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 ve chi ho tro khan cap cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 bùng phát lần thứ 4