Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 GM 34/CĐYT 19/05/2022 Tham dự tập huấn nghiệp vụ UBKT, Thanh tra nhân dân công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý phần mềm
2 HD 12/CĐYT 19/05/2022 Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý CĐCS
3 CV 278/CĐYT 18/05/2022 V/v Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại CĐCS BV Nhiệt đới TƯ
4 QĐ 279/CĐYT 18/05/2022 Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tháng công nhân năm 2022
5 QĐ 275/CĐYT 17/05/2022 V/v Tặng Bằng khen của BCH -CĐYT cho cá nhân đạt danh hiệu CCVCLĐ giỏi ngành y tế năm 2022
6 CV 123/CĐYT 16/05/2022 Xác nhận thông tin ĐVCĐ tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao kiến thức về ATVSLĐ phòng chống covid nơi làm việc" năm 2022
7 HD 11/CĐYT 16/05/2022 Công tác quy haochj cán bộ lãnh đạo quản lý CĐYTVN
8 CV 10/UBKT-CDYT 13/05/2022 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát UBKT 6 tháng đầu năm 2022
9 GM 30/CĐYT 11/05/2022 Tham dự Hội nghị chế dộ chính sách cho CBYT Biểu dương CCVC lao động giỏi ngành y tế năm 2022; Trao giải cuộc thi "Nâng cao kiến thức về ATVSLĐ tại nơi làm việc trong phòng, chống Covid -19 "
10 CV 120/CĐYT 10/05/2022 V/v Nộp chứng từ quyết toán hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo QĐ 2606/TLĐ
11 CV 116/CĐYT 09/05/2022 Thanh toán nhuận bút website đối với cộng tác viên quý I/2022
12 QĐ 267/CĐYT 09/05/2022 Phân công nhiệm vụ Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam
13 QĐ 268 CĐYT 09/05/2022 V/v Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tháng công nhân năm 2022
14 CV 119/CĐYT 09/05/2022 Báo cáo thực trạng dề xuất chế độ chính sách cho CBYT
15 CV 119/CĐYT 09/05/2022 Báo cáo thựctrạng đề xuất chế dộ chính sách cho CBYT