Trả lời phỏng vấn Tạp chí Lao động và Công đoàn

Đăng vào 22/11/2021

Câu hỏi: Thông tin về vụ việc qua nắm bắt của Công đoàn Y tế Việt Nam?

Bệnh viện Tuệ tĩnh, đơn vị trực thuộc Học viện Y dược học Cổ truyền thực hiện tự chủ năm 2019, theo Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày 4/6/2019 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, có ba điểm cần lưu ý ở Bệnh viện tự chủ này,

Thứ nhất,đây là Bệnh viện tự chủ trong điều kiện chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về pháp lý, con người, tổ chức bộ máy và sự thống nhất, cũng như là nhận thức về tự chủ của tất cả nhân viên. Đã tự chủ 2 năm, đến nay vẫn chưa kiện toàn được bộ máy lãnh đạo; tổ chức đảng và công đoàn riêng, bản thân từ lãnh đạo đến nhân viên chưa hiểu sâu sắc,thống nhất được nội hàm của tự chủ, thực chất tự chủ là sự tự giác và chủ động của mỗi cán bộ của đơn vị để xây dựng thương hiệu của đơn vị.

Thứ hai, tự chủ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh ở một lĩnh vực hết sức đặc thù, đó là chuyên ngành y học cổ truyền, chuyên ngành khó khăn trong ngành y tế, nhưng đây là đơn vị đầu tiên sung phong tự chủ, nên chưa có đơn vị đi trước để rút kinhnghiệm và học tập. Vì hai điểm trên nên ngay từ khi tự chủ Bệnh viện đã gặp khó khăn. Cộng thêm điểm.

Thứ ba là tự chủ của Bệnh viện đúng thời điểm có dịch COVID-19 trong hai năm gần đây, nên gần như không có bệnh nhân đến cơ sở nói chung, thì đến cơ sở khám đông y sẽ càng ít.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua, tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam đều bị ảnh hưởng, do dó, bệnh viện tự chủ được coi như là doanh nghiệp của Bệnh viện Tuệ tĩnh cũng không nằm ngoài khó khăn tất yếu này. Hàng trăm ngàn cán bộ hàng không, giao thông, du lịch, nhà hàng… cũng đều không có việc làm, nghỉ việc không lương. Chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều gói hỗ trợ và đang từng bước tháo gỡ khó khăn chung này.

Câu hỏi: Quan điểm của công đoàn Y tế Việt Nam về vụ việc này?

- Công đoàn có chức năng cơ bản là chăm lo và đại diện bảo vệ đoàn viên. Công đoàn Y tế Việt Nam đã thực hiện đầy đủ chức năng này tại Học viện Y dược học cổ truyền.

Thứ nhất, về chức năng chăm lo cho đoàn viện của Học viện Y dược học cổ truyền nói chung, trong giai đoạn chống dịch vừa qua chúng tôi đã hỗ trợ cho đoàn viện và sinh viên tổng cộng khoảng 440 triệu đồng từ nguồn kinh phí của tổng liên đoàn và của Công đoàn Y tế Việt, nguồn huy động tài trợ hỗ trợ dinh dưỡng, mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cho sinh viên tiêu biểu chống dịch. Ngoải ra, công đoàn cơ sở cũng đã đồng hành cũng đơn vị để chăm lo cho đoàn viên và có nhiều kiến nghị với cấp ủy lãnh đạo đơn vị để lo lương cho đoàn viên.

Thứ hai, với vai trò bảo vệ, công đoàn đã phối hợp với cơ quan công an liên quan, bảo vệ đoàn viên là nữ điều dưỡng bị bạo hành và đã hỗ trợ cho đoàn viên bị bạo hành 5 triệu đồng năm 2020, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc một điều dưỡng bị bạo hành.

Thứ ba, về chức năng đại diện bảo vệ của công đoàn là bảo vệ các đoàn viên thực hiện đúng quy định của pháp luật, theo đúng chính sách hiện hành của nhà nước. Chúng tôi đã đại diện cho tổ chức công đoàn để kiến nghị với chủ sử dụng, các cơ quan có thẩm quyền. Từ năm 2020, chúng tôi đã có các buổi làm việc và có 3 báo cáo, kiến nghị đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc học việc, kiến nghị đối với các vụ, cục- Bộ Y tế và Ban cán sự Đảng Bộ y tế, đã báo cáo Tổng liên đoàn vàUBKT tổng liên đoàn về các vụ việc của Học viện và Bệnh viện Tuệ tĩnh. Tuy nhiên, nguyên nhân cơ bản của sự việc vẫn chưa được giải quyết do bệnh viện vẫn phải tiếp tục tự chủ trong điều kiện không có bệnh nhân;chưa kiện toàn được nhân sự, tổ chức và phương án hoạt động của Bệnh viện. Theo tôi, để giải quyết vụ việc này phải nhìn trên 2 quan điểm:

- Phải giải quyết trên quan điểm chỉ đạo chung của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ y tế của các đơn vị tự chủ trong giai đoạn chống dịch nói chung. Việc này, cần có sự thống nhất của Bộ Y tế và Tổng liên đoàn cùng kiến nghị đối với Bộ Tài chính và Chính phủ cho phép tạm dừng tự chủ ở các đơn vị khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.

- Phải giải quyết nội bộ đơn vị: bản thân Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị phải giải quyết công tác nội bộ từ nhiều năm nay, để có bộ máy hoàn thiện từ công tác đảng, chính quyền đoàn thể, có chiến lược phát triển bệnh viện và  đảm bảo Đảng phải lãnh đạo toàn diện đơn vị bệnh viện tự chủ, theo chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế. Hiện nay Bộ Y tế đang có Đoàn thanh tra Đơn vị Học Viện Y dược học Cổ truyền và bệnh viện nên cần chờ kết luận của Thanh tra Bộ.

Câu hỏi: Công đoàn y tế Việt Nam có những hành động cụ thể nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Tuệ Tĩnh?

Vấn đề nợ lương cán bộ ở đơn vị sự nghiệp y tế thì chưa có trong tiền lệ, và nợ lương kéo dài ở đơn vị tự chủ bệnh viện thì đây là lần đầu tiên. Chúng tôi rất chia sẻ với khó khăn của đoàn viên bị nợ lương kéo dài. Trong khi chờ kết luận của Thanh tra Bộ, trước mắt, chúng tôi thấy cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền để cho phép chủ trương tạm dừng tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp ngành y tế giai đoạn có dịch bệnh bùng phát.

Chúng tôi đã đề nghị đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động chủ trì buổi làm việc cùng các bên liên quan gồm: các Ban của Tổng liên đoàn là Ban chính sách pháp luật, Ban quan hệ Lao động cùng với các vụ cục chức năng của Bộ Y tế, làm việc trực tiếp với Đảng ủy, Ban giám đốc, công đoàn của Học viện và Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Khi có kết quả buổi làm việc chúng tôi sẽ thông tin kịp thời các cơ quan liên quan.

Phạm Thanh Bình

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 4.427.731