Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua

Đăng vào 09/02/2021

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Sở Y tế, sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ của Ban Giám đốc Sở và Ban Giám đốc các đơn vị trong ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của toàn thể đoàn viên, CCVCLĐ trong toàn ngành; Sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh, đã có văn bản chỉ đạo kịp thời; tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ phụ trách thi đua; Ban Giám đốc - Công đoàn các cấp luôn đoàn kết, thống nhất và nhận thức đúng đắn về công tác TĐKT, xem đây là động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu của năm 2020. Toàn thể đoàn viên, CCVCLĐ trong ngành Y tế đã ra sức phấn đấu không quản ngại khó khăn, gian khổ chung tay cùng với các cấp, các ngành và nhân dân ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, trong năm đã các cấp Công đoàn đã tổ chức 256 cuộc tuyên truyền với 8.894 lượt người tham dự; Đã phát triển 80 đoàn viên mới; Cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên 2.876/1.900, đạt tỷ lệ 151,37% kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao. Xác định thi đua là đòn bẩy quan trọng giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như góp phần cải thiện đời sống cho đoàn viên, CCVCLĐ. Vì vậy, ngay từ đầu năm Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Sở xây dựng các kế hoạch phát động thi đua của ngành với nội dung sát với tình hình thực tế, phù hợp với nhiệm vụ được giao của ngành để chỉ đạo các đơn vị phối hợp với CĐCS tiến hành cụ thể hóa kế hoạch, hướng dẫn nội dung, tiêu chuẩn khen thưởng, tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các khoa, phòng trong từng đơn vị; đồng thời phân công cán bộ phụ trách theo dõi công tác TĐKT của đơn vị. Với các nội dung trọng tâm.

- Tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Công văn số 1057-CV/TU ngày 14/8/2014 của Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng các văn bản pháp luật về công tác TĐKT đến đoàn viên, CCVCLĐ, đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua chấm điểm, định kỳ kiểm tra, theo dõi việc thực hiện.

- Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Công đoàn phối hợp Ban Giám đốc phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn ngành, trong đó quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 20/NQ-TW và Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành như: Phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; Phong trào NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Phong trào Phấn đấu đạt “Chuẩn quốc gia về Y tế xã”; Phong trào thi đua “Cải cách hành chính lấy người bệnh làm trung tâm”; Phong trào “Đề án 1816 của BYT về luân phiên cán vộ chuyên môn tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”; Phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CCVC-LĐ ngành Y tế; Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng tiêu chí nông thôn mới”... Đặc biệt là Phong trào thi đua chuyên đề về “Thực hiện tốt QTƯX, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,... qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng đảng, chính quyền, công đoàn trong sạch, vững mạnh ... được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền CĐ khen thưởng: UBND tỉnh khen thi đua chuyên đề Giao tiếp ứng xử cho 21 tập thể, 53 cá nhân; Sở Y tế tặng giấy khen cho 47 tập thể, 232 cá nhân. Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Y tế chung tay cùng cả nước phòng chống Covid-19 được LĐLĐ tặng bằng khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân…

Lãnh đạo Sở Y tế trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Các cấp Công đoàn trong ngành Y tế kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để phản ảnh kịp thời với cấp có thẩm quyền để thực hiện đạt hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CCVCLĐ.

Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, năm Tân Sửu này các cấp Công đoàn trong ngành Y tế tiếp tục thực hiện thành công công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa X; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW tăng cường công tác tuyên truyền ngăn chặn không để dịch Covid -19 xâm nhập và lây lan thành dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Vận động đoàn viên, CCVCLĐ nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung đông người - khai báo y tế).

Nguyễn Phước Huệ

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.219.627