Sở Y tế Đà Nẵng nghiêm túc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đăng vào 02/10/2020
Sở Y tế Đà Nẵng là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung về Phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Hệ thống văn bản chỉ đạo, thực hiện liên quan nội dung này được Sở Y tế Đà Nẵng xây dựng đầy đủ, ban hành kịp thời.

Ban Điều hành xây dựng Cơ sở không khói thuốc lá, Sở Y tế Đà Nẵng trong buổi tiếp đoàn giám sát của Công đoàn Y tế Việt Nam về nội dung thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bên cạnh việc ban hành Quyết định thành lập Ban Điều hành xây dựng Cơ sở không khói thuốc lá, Sở Y tế Đà Nẵng có Quyết định ban hành Quy định không hút thuốc lá tại cơ quan Văn phòng Sở, cơ chế tài xử phạt với mức nặng nhất là hạ 1 bậc thi đua trong kỳ xét thi đua, có cơ chế khen thưởng đối với những cá nhân bỏ hút thuốc lá, có cả chế tài đối với khách đến làm việc tại trụ sở (nhắc nhở và mời ra khỏi cơ quan). Ban Điều hành xây dựng cơ sở không khói thuốc lá gồm các thành viên từ các phòng, Ban của Sở tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác PCTHTL; đã Xây dựng Kế hoạch xây dựng nơi làm việc không khói thuốc; Đồng thời tổ chức ký Cam kết Xây dựng môi trường không khói thuốc giữa lãnh đạo các Phòng với lãnh đạo Cơ quan Sở Y tế; Báo cáo Công tác PCTHTL được xây dựng theo từng Quý để theo sát tình hình thực tế.

Đặc biệt, Lãnh đạo Sở gương mẫu không hút thuốc lá, quyết tâm trở thành những tấm gương sáng để cán bộ, công chức trong Sở noi theo, trong khuôn viên Sở luôn sạch sẽ, không có tàn thuốc lá và gàn tàn thuốc lá. Công tác giám sát, kiểm tra cũng được tiến hành thường xuyên tạo thành nề nếp tốt, khuôn viên Sở tuy không rộng nhưng có treo nhiều Biển cấm hút thuốc lá, appich tuyên truyền tới cán bộ, công chức trong Sở và khách đến làm việc.

Đ/c Thân Văn Chín, Phó Giám đốc CDC TP Đà Nẵng báo cáo những hoạt động nổi bật của đơn vị trong công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đầu mối chuyên trách về nội dung Phòng, chống tác hại thuốc lá trên toàn thành phố được giao cho CDC TP Đà Nẵng. Đây là một đơn vị có nhiều cán bộ có kinh nghiệm, gắn bó với nghề, CDC TP Đà Nẵng đã hoạt động tích cực, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. CDC TP Đà Nẵng cũng đã phối hợp rất tốt với các cơ sở Y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như hỗ trợ về tài liệu tuyên truyền, kỹ thuật, báo cáo viên…

Trong thời gian tới, với quyết tâm cao, Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở Y tế trên địa bàn thành phố những kinh nghiệm trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, nhân rộng trong thành phố những mô hình thực hiện tốt Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cùng góp phần xây dựng thành phố đáng sống và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Công Hằng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.219.390