Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá chỉ hiệu quả khi có thưởng, phạt nghiêm minh

Đăng vào 06/10/2020
Nhằm hướng tới xây dựng môi trường Không khói thuốc tại bệnh viện, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đã chủ động triển khai nhiều hoạt động trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là nội dung phạt và khen thưởng trong công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Khẩu hiệu quyết tâm xây dựng Trung tâm Xanh – Sạch – Đẹp

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã xây dựng hoàn thiện một hệ thống hoàn thiện các văn bản liên quan công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá. Năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng Quy định Cấm hút thuốc lá trong bệnh viện, phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động về Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019.

Khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng Môi trường không khói thuốc

Trung tâm đã nghiêm túc xây dựng  phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, Trung tâm có triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc lá. Bên cạnh đó, Trung tâm đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung khen thưởng hàng năm và đột xuất về việc thực hiện xây dựng môi trường Không khói thuốc đối với Cán bộ, nhân viên trong Trung tâm, với mức bình xét thi đua và thưởng tiền mức đột xuất từ 100.000 đến 300.000/người/lần và 200.000 đến 1.000.000/tập thể/lần. Đây chính là bí quyết dẫn đén thành công trong công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trao đổi kinh nghiệm trong việc khen thưởng với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Song song đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ viên chức và người lao động, Trung tâm đã tổ chức Ký cam kết thực hiện “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá” cho từng Phòng, Ban và từng thành viên trong Trung tâm, 100% các khoa, phòng được tuyên truyền về tác hại thuốc lá. Trung tâm đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực tuyên truyền và nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nghiêm túc thực hiện không hút thuốc tại bệnh viện. Hàng tuần, kênh truyền thông phát thanh tại Trung tâm định kỳ thực hiện phát bài tuyên truyền giáo dục về nguy cơ mắc bệnh và những ảnh hưởng tiêu cực của các bệnh do hút thuốc lá tới sức khỏe con người.

Lãnh đạo Trung tâm nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngoài ra, trong năm 2020, Trung tâm cũng đã tổ chức truyền thông cho học sinh tại 5 trường THPT và 01 lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trung tâm đề ra mục tiêu trong thời gian tới sẽ cập nhật và tuyên truyền về tác hại của các loại thuốc lá mới nổi trong thanh, thiến niên như thuốc lá điện tử, shisha...đây là nội dung tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức và sự hiểu biết về việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của đất nước.

Công Hằng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.219.601