Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định quyết tâm trong công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đăng vào 01/10/2020
Những năm qua, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (SRKSTCT) đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ nhân viên ngành y và nhân dân, chung tay xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá.

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn quyết tâm phòng chống tác hại thuốc lá

Về hệ thống văn bản liên quan, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá và có kiện toàn kịp thời (QĐ số 20/QĐ-VSR, ngày 16/01/2020); Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Viện SRKSTCT Quy Nhơn đã triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020 (số 32/VSR-KH ngày 17/01/2020), đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào nội dung Thi đua khen thưởng tại đơn vị, trong Báo cáo tổng kết hàng năm; Xây dựng Báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020.

Lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn tiếp đoàn Kiểm tra của Công đoàn Y tế Việt Nam về thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại đơn vị (ngày 29/9/2020)

Viện SRKSTCT Quy Nhơn đã tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo với Công đoàn, các Khoa, Phòng và từng nhân viên triển khai thực hiện môi trường cơ sở không khói thuốc lá; đồng thời, thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống tác hại thuốc lá tới 100% đoàn viên, người lao động. Trong đó, Viện vận động cán bộ viên chức có trách nhiệm tuyên truyền về tác hại thuốc lá, trực tiếp trở thành tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ban Lãnh đạo Viện quyết tâm không hút thuốc làm gương cho đoàn viên, người lao động. Viện đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào quy chế nội bộ trong đó có khen thưởng với những đoàn viên, người lao động cai được thuốc lá, vì vậy tỷ lệ bỏ hút thuốc lá trong Viện rất cao, chỉ còn một số nhân viên bảo vệ nhiều tuổi còn hút thuốc lá bên ngoài khuôn viên Viện. Chính vì vậy, mạng lưới phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa, phòng, trung tâm, đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của các tổ chức đoàn thể trong viện như công đoàn, đoàn thanh niên, Ban Nữ công quần chúng. Đoàn thanh niên đã phát động phong trào không hút thuốc lá trong bệnh viện, thường xuyên hỗ trợ các phòng khám trong công tác tuyên truyền không hút thuốc lá trong cơ sở y tế. Viện SRKSTCT cũng tổ chức hoạt động thường niên hưởng ứng “Ngày Thế giới không khói thuốc lá” và “Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá”.

Viện đã thực hiện nghiêm cấm bán thuốc lá tại canteen bệnh viện, không nhận tài trợ từ các công ty thuốc lá, các hành vi quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá làm sản phẩm khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ dưới mọi hình thức. Qua quan sát thực địa, khuôn viên Viện sạch đẹp, các phòng làm việc ngăn nắp, không có đầu mẩu thuốc lá, có nhiều treo biển Cấm hút thuốc lá.

Hình ảnh truyên truyền về Phòng, chống tác hại thuốc lá trong khuôn viên Viện

Trong thời gian tới, Viện có thể tiếp cận và khai thác thêm nguồn tư liệu truyền thông như Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá và các nguồn tư liệu khác để tăng thêm hiệu quả truyền thông trong Phòng, chống tác hại thuốc lá. Việc đề cao vai trò của việc tuyên dương, khen thưởng với những đối tượng bỏ được hút thuốc, gương mẫu trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có ý nghĩa quan trọng, động viên và làm gương cho những người còn đang hút thuốc lá.

Chắc chắn với quyết tâm và các bước đi được xây dựng rõ ràng, cụ thể, công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ có nhiều biến chuyển tích cực trong tương lai.  

Công Hằng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.219.375