Khối thi đua số 1 Công đoàn Y tế Việt Nam thực hiện tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và ký Giao ước thi đua năm 2021.

Đăng vào 21/12/2020
Chiều ngày 18/12/2020, tại Công đoàn Y tế Việt Nam, Khối thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và ký Giao ước thi đua năm 2021. Tham dự có đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ trì Hội nghị; đồng chí Ông Hoàng Xuân Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, Phụ trách Khối thi đua và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số 1.

Khối thi đua số 1 tổng kết hoạt động năm 2020 và ký Giao ước thi đua năm 2021

Thay mặt Khối thi đua, Ông Nguyễn Quang Hưng Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP, Trưởng Khối thi đua số 1 đã báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Khối. Theo đó, năm 2020 mặc dù các đơn vị trong Khối chủ yếu là các doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, tuy nhiên các đội ngũ CNVCLĐ tại các đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, đời sống vật chất tinh thần từng bước được cải thiện, tư tưởng chính trị của CNVCNLĐ nhìn chung ổn định, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội. Qua báo cáo của các đơn vị trong Khối thi đua cho thấy các đơn vị đã thực hiện tốt nội dung công việc, nhiệm vụ được giao, hoạt động công đoàn mang nhiều đổi mới, thiết thực. Tuy nhiên, để hoạt động thi đua của khối thực sự có tác dụng và mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết cần phát huy vai trò chủ động và trách nhiệm của đơn vị Trưởng khối đồng thời phải có sự đoàn kết, đồng thuận và hưởng ứng tích cực, có trách nhiệm của các công đoàn cơ sở thuộc Khối.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Khối thi đua số 1 báo cáo tại Hội nghị

Năm 2021, Khối thi đua số 1 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Chú động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giao ước thi đua đã ký kết. Tổ chức các phong trào thi đua bám sát các chủ trương, công tác công đoàn của Công đoàn Y tế Việt Nam và Giao ước thi đua của khối. Chú trọng các phong trào thi đua: “Giảm thiểu chất thải y tế”, “Môi trường xanh-sạch-đẹp”, “Bảo vệ Blouse trắng”; (2) Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối; (3) Đổi mới phương thức hoạt động chú trọng đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVCNLĐ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bàn giao Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 1 năm 2021

Tại Hội nghị, Khối thi đua số 1 đã tổ chức bình bầu thi đua năm 2020 và ký Giao ước thi đua năm 2021 với kết quả: CĐCS Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP là Khối trưởng Khối thi đua số 1; CĐCS Công ty TNHH MTV Vắc xin - sinh phẩm Y tế số 1 và CĐCS Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco là 2 Khối phó của Khối thi đua số 1.

PGS.TS. Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH TLĐ, Chủ tịch CĐYTVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu kết luận và chỉ đạo Khối thi đua như sau:

1. Nhất trí với nội dung bình bầu thi đua của Khối thi đua; nhất trí nội dung chuyển giao Khối trưởng, Khối phó và nội dung của Giao ước thi đua năm 2021.

2. Đề nghị Khối thi đua nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các phong trào của công đoàn như phong trào “Tham mưu giỏi, Cải tiến nhiều, Trách nhiệm cao” do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động; phát huy đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn. Chú trọng thực hiện chủ đề năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở".

3. Tập trung nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của BCSĐ Bộ Y tế như Kế hoạch số 01/KH-BCSĐ ngày 03/6/2020 và các văn bản của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam; tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức.

4. Nâng cao vai trò của Khối trưởng, Khối phó trong năm 2021; tăng cường hoạt động chung của Khối, thực hiện tham gia phong trào thi đua; tăng cường chia sẻ, kết nối giữa các đơn vị trong Khối và với Công đoàn Y tế Việt Nam.

5. Tăng cường phối hợp tham gia thực hiện kiểm tra đồng cấp, kiểm tra công đoàn cơ sở để rà soát các vấn đề còn tồn tại, cầng nâng cao năng lực trong hoạt động công đoàn.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chúc mừng đồng chí Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP được tiếp tục bầu làm Trưởng Khối thi đua số 1 năm 2021; chúc các đồng chí Chủ tịch trong Khối thi đua hợp tác, ủng hộ Trưởng Khối để triển khai tốt các nội dung của CĐCS và các hoạt động chung nhằm đạt được 3 mục tiêu thành lập Khối thi đua đặc thù ngành dược Việt Nam.

Tiến Hưng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.219.278