Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hướng dẫn các văn bản liên quan tại miền Trung và miền Nam

Đăng vào 09/11/2020
Thực hiện kế hoạch số 49/KH-CĐYT ngày 08/10/2020 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hướng dẫn các văn bản liên quan. Trong ngày 4/11/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày 5, 6/11/2020 tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí PGS. Ts Phạm Thanh Bình ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cùng đại diện các Ban, Văn phòng CĐYTVN

Tham dự lớp tập huấn tại miền Nam và miền Trung năm 2020 có gần 300 đồng chí là ủy viên BCH công đoàn cơ sở, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở trực thuộc CĐYTVN. Thông qua đợt tập huấn này các Công đoàn cơ sở được truyền tải và nắm bắt được việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn lần thứ XII là hết sức cần thết và có ý nghĩa lâu dài với sự phát triển của giai cấp công nhân, đối với Công đoàn Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nước ta tham gia sâu rộng với thế giới và đã ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTTP sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022,  quan hệ lao động sẽ có nhiều chuyển biến mới, sẽ có nhiều tổ chức khác ngoài tổ chức Công đoàn, đặc biệt hơn nữa việc sửa đổi điều lệ lần này mang tính đồng bộ giữa điều lệ với bộ luật lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành vào năm 2021 và Luật Công đoàn đang sửa đổi.

Điều lệ bổ sung, sửa đổi lần này nhằm khắc phục những qui định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh, với những qui định có tính chất định khung, mang tính nguyên tắc, không đưa ra những qui định, hướng dẫn chi tiết mà giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, Điều lệ lần này ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học  và có 9 điểm mới của điều lệ đã được các báo cáo viên quán triệt truyền tải đến các đồng chí đoàn viên trong CĐCS.

Trong đợt tập huấn lần này các đại biểu tham dự còn được quán triệt Chỉ thị 37/CT-TW ngày 3 tháng 9 năm 2019 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, kế hoạch số 01/KH-BCS ngày 03 tháng 6 năm 2020 về triển khai chỉ thị 37/CT-TW đến toàn ngành, giao cho Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ban cán sự Đảng triển khai và tổng kết đánh giá thực hiện chỉ thị. Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự lớp tập huấn còn được trang bị kiến thức để nhận biết, cách thức, thẩm quyền trong giải quyết đơn thư về khiếu nại, tố cáo do đại diện thanh tra Bộ Y tế là đơn vị ký chương trình phối hợp với CĐYTVN; Công tác kiểm tra giám sát công đoàn và UBKT công đoàn các cấp về nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT công đoàn do lãnh đạo UBKT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày.

Một số hình ảnh trong đợt tập huấn

PGS.Ts Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc

Các đại biểu tham dự trong đợt tập huấn

Quang Đức - Phương Mai

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 4.926.628