Công đoàn Y tế Việt Nam tôn vinh điển hình tiên tiến Ngành Y tế giai đoạn 2016-2020.

Đăng vào 25/09/2020
Ngày 24/9, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế giai đoạn 2016-2020. Hội nghị đã tôn vinh 25 tập thể và 100 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động công đoàn ngành Y tế giai đoạn 2016-2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo các Tổng Cục/Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế, các Ban thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan, thông tin, truyền thông đưa tin.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Y tế trao biểu trưng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2016-2020

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà CNVCLĐ ngành Y tế đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt là trong bối cảnh toàn ngành đạt được thành tựu quan trọng, nhất là kiểm soát dịch bệnh, gần đây là dịch bệnh Covid-19. Thực tiễn phong trào phòng chống dịch Covid-19 là biểu hiện tập trung sinh động nhất cho tinh thần "lương y như từ mẫu", thái độ lao động dấn thân trước hiểm họa mang tính cộng đồng, về năng lực nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Hải cũng đánh giá cao Công đoàn Y tế Việt Nam trong việc tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2016-2020; đồng thời ghi nhận bài học kinh nghiệm mà Công đoàn Y tế Việt Nam đã rút ra từ thực tiễn triển khai, đó là chủ động tìm kiếm, biểu dương các đoàn viên, người lao động có thành tích tiêu biểu, xuất sắc thông qua đó tạo động lực cho toàn thể CNVCLĐ tham gia sâu rộng, tích cực hơn vào các phong trào thi đua, các hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả cao hơn, coi đây là một trong những hoạt động trọng tâm mà công đoàn các ngành, các cấp cần tích cực triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế đã đạt được trong 5 năm qua. Các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ CNVCLĐ và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Ngành triển khai, tổ chức đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ CNVCLĐ của các cấp hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương các tập thể, cá nhân đã được vinh danh qua các danh hiệu, phần thưởng cao quý, những gương điển hình có mặt tại Hội nghị; tin tưởng sâu sắc những tấm gương điển hình được tôn vinh hôm nay sẽ lan tỏa rộng rãi trong toàn Ngành. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới mỗi tập thể, mỗi cá nhân được tôn vinh hôm nay không chủ quan, thoả mãn, mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Cán bộ công đoàn các cấp cần tiếp tục gương mẫu, trách nhiệm, suy nghĩ, trăn trở, sáng tạo để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2021 – 2025; kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, nhiệt huyết, vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của Đảng và đất nước và của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2021 – 2025

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2021-2015 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các phong trào thi đua trọng tâm của Bộ Y tế nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ CNVCLĐ về thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các mục tiêu chính trị, hoạt động chuyên môn của ngành.

2. Các cấp công đoàn ngành y tế tích cực tham gia, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế phát động gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của; phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của CNVCLĐ; Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua; cải cách thủ tục, quy trình bình xét thi đua khen thưởng, đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ, công bằng và kịp thời trong thi đua khen thưởng. Chú trọng phát hiện các mô hình tốt, gương điển hình, xuất sắc để kịp thời khen thưởng, đồng thời tuyên truyền, nhận rộng trong toàn ngành.

4. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong tổ chức phong trào thi đua, bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng tại các công đoàn cơ sở nhằm nắm bắt được tình hình triển khai, đánh giá việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

5. Tiếp tục tập trung triển khai các phong trào thi đua trọng tâm trong giai đoạn 2021 -2025 theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thởi, chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế triển khai các phong trào thi đua, chương trình hành động phối hợp chung đảm bảo mang lại hiệu quả, tính thiết thực cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách 01 tập thể và 04 cá nhân tham dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2016-2020 của Công đoàn Y tế Việt Nam và các tham luận của Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Trao tặng biểu trưng cho các điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Trao tặng biểu trưng cho các điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch CĐYTVN báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Xuân Thảo, Trưởng Ban CSPL, CĐYTVN thông qua danh sách dự Đại hội thi đua yêu nước Tổng LĐLĐ VN

PGS.TS. Vũ Xuân Phú, PGĐ BV Phổi TW phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

PGS.TS. Trần Danh Cường, GĐ BV Phụ sản TW trình bày tham luận

Đại diện CĐCS Bệnh viện Nhi TW trình bày tham luận

Đại diện CĐCS Công ty MEKOPHAR trình bày tham luận

Tiến Hưng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.216.460