Hỗ trợ tháng lương cơ bản đợt 3 cho cán bộ tăng cường chống dịch tại tâm dịch miền Trung.

Đăng vào 01/09/2020
Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ 1 tháng lương cơ bản đợt 3 cho 94 đoàn viên, cán bộ, nhân viên y tế thuộc 10 đơn vị đi tăng cường chống dịch COVID-19 tại miền Trung, kinh phí hỗ trợ từ nguồn của Công ty Cổ phần sữa Vitadiary và nguồn hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (theo chủ trương nhất trí của Lãnh đạo Bộ Y tế chuyển Công đoàn Y tế Việt Nam thực hiện).

Ngày 31/8/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-CĐYT về việc chi hỗ trợ 1 tháng lương cơ bản cho cán bộ nhân viên y tế tăng cường chống dịch COVID-19 tại miền Trung thuộc 10 đơn vị, bao gồm 3 Công đoàn ngành y tế tỉnh, thành phố là Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ và 7 đơn vị/công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Truyền thông, Thi đua và Khen thưởng, Vụ Kế hoạch – Tài Chính (Bộ Y tế), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện C Đà Nẵng và Đại học Y Hà Nội)

Đây là đợt hỗ trợ thứ 3 của Công đoàn Y tế Việt Nam với số tiền 460.555.599 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng); tính chung cả 2 đợt trước đó, số kinh phí hỗ trợ đã lên đến gần 1,2 tỷ đồng, cho tổng số 255 đoàn viên, cán bộ y tế thuộc 25 đơn vị/công đoàn cơ sở.

Đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa thể hiện vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn nói chung và của Công đoàn Y tế Việt Nam nói riêng, chung tay cùng các doanh nghiệp từ thiện có trách nhiệm xã hội cao trong công tác chăm lo, động viên kịp thời các cán bộ y tế tăng cường chống dịch yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay của Bộ Y tế.

Quyết định đính kèm: Tại đây

Tiến Hưng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.216.443