Giám sát hoạt động công đoàn năm 2020 tại Hội đông y Việt Nam

Đăng vào 23/06/2020
Thực hiện kế hoạch Kiểm tra, Giám sát năm 2020, ngày 09/06/2020, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam tiến hành Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Tài chính công đoàn tại CĐCS cơ quan Hội Đông y Việt Nam, đơn vị trực thuộc Công đoàn y tế Việt Nam

Ngày 09/06/2020, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam tiến hành Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Tài chính công đoàn tại CĐCS cơ quan Hội Đông y Việt Nam theo Kế hoạch số 26/KH-CĐYT ngày 28/04/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam về việc kiểm tra, giám sát năm 2020. Nội dung giám sát gồm các vấn đề quan trọng, liên quan tới hoạt động của CĐCS. Tập trung Giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, chương trình công tác hàng năm, chế độ sinh hoạt ban chấp hành; công tác phát triển đoàn viên; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân CĐCS; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.

Qua Giám sát, ban chấp hành CĐCS đã được cấp ủy, đoàn công tác đánh giá hoạt động tốt, lồng ghép các hoạt động công đoàn vào hoạt động của cơ quan. Ban chấp hành CĐCS tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của công đoàn cấp trên. CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội nghị viên chức 2019, Hội nghị đã thông qua nghị quyết Hội nghị và bước đầu triển khai nhiệm vụ.  Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ trọng tâm cho đến nay đơn vị vẫn đang phối hợp chính quyền thực hiện. Việc chăm lo đời sống cho CBVC và người lao động được quan tâm; công tác phát triển đoàn viên công đoàn: Đã tổ chức xét kết nạp đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 100% CBVC cơ quan là đoàn viên công đoàn; Ban thanh tra nhân dân từng bước đi vào nề nếp kiểm tra cùng cấp hàng năm; thu, chi tài chính công đoàn có quy chế chi tiêu nội bộ qui định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác đã chia sẻ, phân tích một số điểm mà Ban chấp hành CĐCS cần khắc phục để hoạt động công đoàn thời gian tới ngày càng đạt hiệu quả cao hơn

CĐCS CQ Hội Đông y Việt Nam

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.216.551