Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020

Đăng vào 06/06/2020

Xác định công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế có vai trò quan trọng, đảm bảo thành công của hoạt động công đoàn; thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020” va Chương trình số 1644/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, Công đoàn Y tế Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nhu ban hành kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Tính đến 31/03/2020, Công đoàn Y tế Việt Nam có 109 CĐCS trực thuộc. Hàng năm tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam ban hành kế hoạch và phê duyệt quyết định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ đi học tập nâng cao nghiệp vụ công đoàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với các Ban chuyên đề khảo sát thực tế tại CĐCS và xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn và triển khai thực hiện.

PGS.TS Phạm Thanh Bình phát biểu tại một buổi tập huấn

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho công đoàn cơ sở

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành y tế còn gặp một số khó khăn như sau:

 - Các công đoàn cơ sở trực thuộc đóng trên địa bàn cả nước và phân tán khó khăn trong việc chỉ đạo, tập trung để đào tạo, tập huấn.

- Cán bộ làm công tác Công đoàn một số vẫn còn hạn chế về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn nên có phần hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các phong trào thi đua và phối hợp với chính quyền và thực hiện quy chế, tham gia quản lý, giám sát các hoạt động của chính quyền trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

- Cán bộ làm công tác công đoàn tại công đoàn cơ sở đều làm việc trong ngành y tế vừa làm công tác chuyên môn khám chữa bệnh, trực đêm, đi công tác dài ngày, vì vậy việc bố trí thời gian học tập, tập huấn có nhiều khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, ít có điều kiện trau dồi về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn.

- Công đoàn cơ sở thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn lúng túng về nội dung và phương pháp hoạt động.

Một buổi tập huấn, thảo luận nhóm  theo phương pháp dạy học tích cực

Giải pháp

Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

 Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Hai là: Củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức, lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường, chủ động tổ chức triển khai tập huấn ở các cấp công đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Xây dựng khung chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo từng loại hình đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu vị trí công tác, phù hợp với từng loại hình công đoàn.

Ba là: Đổi mới về phương pháp, hình thức tập huấn, bồi dưỡng theo hướng phù hợp với đặc điểm, điều kiện đơn vị; phù hợp với đối tượng cán bộ công đoàn các cấp, tập trung bồi dưỡng về kĩ năng và phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn như: kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNLĐ, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.

 Bốn là: Vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng cán bộ công đoàn: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi...; chọn cử cán bộ công đoàn cơ sở đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các cấp công đoàn tổ chức; đào tạo cán bộ công đoàn thông qua tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, CNVCLĐ để mọi CBCĐ đều có cơ hội, điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng.

Năm là: Chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới theo hướng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để công đoàn cấp dưới có khả năng tự tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn thuộc đơn vị mình quản lý.

Đinh Dung

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.219.268