STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 03/CT-TTg 27/01/2023
2 Công văn tham gia Chung kết Hội thao kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam 345/CĐYT 30/11/2022
3 Công văn tham gia Chung kết Hội thao kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam 345/CĐYT 30/11/2022
4 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 20/HD-CĐYT 02/11/2022
5 Phụ lục kèm theo Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 02/11/2022
6 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
7 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
8 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
9 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
10 Bieu mẫu Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Biểu số 01,02,03,04,05 27/10/2022