STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 CV Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 09/UBKT 11/05/2021
2 Mẫu Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 09/UBKT 11/05/2021
3 Hướng dẫn sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Y tế Việt Nam 01/HD-UBKT 09/02/2021
4 Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Y tế Việt Nam 01/HD-UBKT 09/02/2021
5 Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2020 13/UBKT 26/10/2020
6 [Đề cương tuyên truyền] Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 27/09/2020
7 [Đề cương tuyên truyền] Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu 27/09/2020
8 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) 16/09/2020
9 Khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10/HD-TLĐ 14/09/2020
10 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020) 1121 11/08/2020