STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Tập huấn đại hội công đoàn cơ sở 100/TH-CDCS 04/10/2022
2 Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đại hội công đoàn 262/TLĐ 20/09/2022
3 Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 63/HD-TLD 12/09/2022
4 Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 63/HD-TLD 12/09/2022
5 Triển khai quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 240/CDYT 24/08/2022
6 Quyết định ban hành quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 5130/QĐ- TLĐ 12/08/2022
7 Hướng dẫn một số Nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 16/HD-CĐYT 29/07/2022
8 Phu lục danh sach đăng ký thi đấu hội thao 2022 và biểu tổng hợp danh sách vận động viên 28/07/2022
9 Kế hoah hội thao kỷ niệm 65 năm CĐYTVN và điều lệ các môn thi đấu 47/KH-CĐYT 26/07/2022
10 Kế hoạch tập huấn đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 45/KH-CDYT 15/07/2022