Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác văn phòng năm 2022

Đăng vào 14/06/2022

Ngày 8/6/2022, thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn Y tế Việt Nam, nhằm giúp cán bộ công đoàn cơ sở làm công tác tài chính và công tác văn phòng có thêm kiến thức, kỹ năng để tham mưu giúp BTV, BCH cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn và công tác văn phòng theo quy định của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Y tế Việt Nam khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực Phía Bắc.

Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí là Lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng Công đoàn Y tế Việt Nam; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí phụ kế toán công đoàn, các đồng chí phụ trách công tác văn thư, báo cáo CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.

Chủ tịch CDDYTVN Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh: trước yêu cầu đòi hỏi đổi mới trong hoạt động công đoàn để phù hợp với thực tế, năm 2022 Tổng Liên đoàn đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, TLĐ cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn từng bước thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn như: triển khai thực hiện phần mềm mới quản lý tài chính, tài sản công đoàn, phần mềm thông tin báo cáo, phần mềm quản lý văn bản Vioficce. Nhằm thực thiện tốt các nội dung này góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn. Vì vậy tại Hội nghị lần này tôi đề nghị các đồng chí báo cáo viên của Công đoàn Y tế Việt Nam truyền tải và hướng dẫn CĐCS các quy định mới của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính, tài sản công đoàn; công tác văn phòng và đặc biệt hướng dẫn để các CĐCS trực thuộc sử dụng phần mềm quản lý tài chính tài sản công đoàn, phần mềm thông tin báo cáo, phần mềm Viofice để giúp CĐCS giản tiện trong quá trình hoạt động công đoàn.

Đ/c Phan Thành Sơn – chuyên viên Văn phòng CĐYTVN triển khai các quy định về công tác tài chính công đoàn

Đ/c Phan Thành Sơn – chuyên viên Văn phòng CĐYTVN triển khai các quy định về công tác tài chính công đoàn

Tại hội nghị, đồng chí Thị Bích Hằng - Chánh văn phòng CĐYTVN đã quán triệt các văn bản mới về công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán công đoàn tới các đại biểu.

Đ/c Nông Thị Bích Hằng – Chánh văn phòng CĐYTVN triển khai hướng dẫn công tác văn phòng

Đ/c Nông Thị Bích Hằng – Chánh văn phòng CĐYTVN triển khai hướng dẫn công tác văn phòng

Một số hình ảnh đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn đề nghị  đại biểu sau khi tham dự tấp huấn sẽ phổ biển các nội dung được tập huấn tới các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra CĐCS đồng thời triển khai thực hiện ngay các quy định mới về công tác quan lý tài chính, tài sản công đoàn, công tác văn phòng và phần mềm mới quản lý tài chính, tài sản công đoàn, phần mềm thông tin báo cáo, phần mềm quản lý văn bản Vioficce tại CĐCS.

Đ/c Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam bế mạc Hội nghị tập huấn

Đ/c Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam bế mạc Hội nghị tập huấn

Các đại biểu thăm dự Hội nghị tập huấn chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch CĐYTVN - Phạm Thanh Bình

Các đại biểu thăm dự Hội nghị tập huấn chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch CĐYTVN - Phạm Thanh Bình

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm kế toán tài chính công đoàn năm 2022:

- Tài liệu hướng dẫn: Google drive

- Phần mềm: Download here