Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra Nhân dân và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Đăng vào 01/06/2022

Ngày 31/5/2022, tại cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra, thanh tra nhân dân, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phần mềm quản lý đoàn viên cho các công đoàn cơ sở bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tới dự lớp tập huấn có Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; cán bộ, công chức cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam. Tham dự điểm cầu trực tiếp tại cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam có hơn 100 cán bộ là ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của công đoàn cơ sở các đơn vị tại khu vực Hà Nội, các đơn vị còn lại tham dự bằng hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong hoạt động của các cấp, các ngành nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng, làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao hoạt động công tác kiểm tra công đoàn và công tác Thanh tra Nhân dân trong những năm tới đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu hiện nay, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ Uỷ ban kiểm tra và Thanh tra nhân dân, hướng dẫn sử dụng phầm mềm quản lý đoàn viên năm 2022 cho các công đoàn cơ sở. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đề nghị các đại biểu tham dự lớp tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức; chủ động nghiên cứu tài liệu; tích cực trao đổi, nêu vấn đề để cùng thảo luận và vận dụng vào thực tế hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Đ/c Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác về thanh tra nhân dân và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, mức độ phức tạp trong công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị y tế trong giai đoạn hiện nay và đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh tra tại các đơn vị.

Đ/c  Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế phát biểu tại lớp tập huấn

Đ/c Nguyễn Văn Oánh - Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trình bày về công tác hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn

Đ/c Trần Quang Thông - Phó Trưởng phòng Thanh tra Khám chữa bệnh, BHYT và dân số trình bày về tổ chức và hoạt động của Ban TTND

Đ/c Vũ Văn Thức - Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng và tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Bộ Y tế trình bày nghiệp vụ Thanh tra nhân dân tại cơ sở và phổ biến các văn bản về giải quyết KNTC

Đ/c Nguyễn Hữu Hiệp - Cán bộ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn phần mềm quản lý đoàn viên

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Trong 01 ngày, các đồng chí giảng viên đã truyền tải đến các đại biểu tham dự nội dung gồm: Phổ biến các văn bản quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm: Luật tố cáo, Luật Khiếu nại; Nghiệp vụ Thanh tra nhân dân tại cơ sở; Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Ban chấp hành Công đoàn, Thanh tra nhân dân trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn và hướng dẫn công đoàn cơ sở sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên.