Công đoàn Bệnh viện 71 TW triển khai thực hiện văn hóa công sở ngành Y tế và tập huấn 5S

Đăng vào 10/10/2019

Đ/c Lê Quốc Thịnh, UV BCH Công đoàn Y tế Việt Nam tuyên truyền tới CBĐV tại Bệnh viện

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Thịnh, UV BCH Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện 71 TW đã giới thiệu Dự thảo 4 Hướng dẫn triển khai cuộc vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và NLĐ thi đua thực hiện “Văn hóa công sở ngành Y tế” giai đoạn 2019-2025  với các tiêu chí thi đua thực hiện tốt 04 nội dung của Đề án văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử gắn với đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của  người bệnh nhất là các tiêu chí “4 xin, 4 luôn và 5 không”

Đoàn viên công đoàn tại được tập huấn về nội dung 5 S

Cán bộ đoàn viên và NLĐ  tại Bệnh viện cũng được tập huấn nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, thực hiện tốt 5S để đạt hiệu quả cao trong công tác hàng ngày.

Những nội dung được tuyên truyền, tập huấn cũng chính là nội dung phát động thi đua trong quý IV năm 2019 để thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng bệnh viện và tham gia Hội thi tuyên truyền “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Công đoàn Y tế, Bộ Y tế phát động.