Vv giải thể CĐCS Viện Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên

Đăng vào 01/02/2023

Chi tiết:

Số / ký hiệu 61/QĐ-CĐYT
Ngày BH 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Người ký
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản