Vv Hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho Khối thi đua số 6 năm học 2022-2023

Đăng vào 01/02/2023

Chi tiết:

Số / ký hiệu 59/QĐ-CĐYT
Ngày BH 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Người ký Phạm Thanh Bình
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản