Xây dựng dự toán tài chính CĐ năm 2023

Đăng vào 01/11/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu HD 19/CĐYT
Ngày BH 26/11/2022
Ngày hiệu lực 26/11/2022
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình -CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản