V/v Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Đ/c Tổng Bí Thư tại Hội nghị Văn Hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng

Đăng vào 28/09/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu CV 270/CĐYT
Ngày BH 28/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Người ký Đ/c Pham Thanh Thủy -PCT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản