Kết luận cuộc họp đôn đốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW đổi mới tổ chức hoạt động CĐ

Đăng vào 25/11/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu TB 462/TLĐ
Ngày BH 16/11/2021
Ngày hiệu lực 16/11/2021
Người ký Đ/c Nguyễn Xuân Hùng - Chánh Văn Phòng
CQ ban hành Tổng Liên đoàn LĐVN
Loại Thông báo
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản