Tham dự Hội nghị học tập quán triệt một số chủ trương, chính sách mới của Đảng Chính phủ về công nhân, Công đoàn tao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp CĐ và NLĐ ngành y té" Lần thứ 3 năm 2021

Đăng vào 22/07/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu GM 59/CĐYT
Ngày BH 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Người ký Đ/c Phạm Thanh Bình - CT
CQ ban hành Công đoàn Y tế Việt Nam
Loại Giấy mời
Lĩnh vực Công đoàn
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản